När strategi bara sitter där! 

Det var en mycket givande dag i måndags då Helena presenterade den sammanslagna startegin. Det viktiga jag tar med mig är vikten att få saker att hänga ihop, våra processer som vi alla gillar måste fungera tillsammans där missar vi idag  – ett svar är att arbeta med fötroendefullt samarbete, ledarutvecklingen. 

Jag ser därför extra fram emot de kommande dagarna då ledningen kommer gå förtroendefullt samarbete tillsammans. 

Idag utbildning med FA på Torpet

Det är småkem som är i fokus denna förmiddag.  FA personal både från Halmstad och Stockholm genomgår både en praktiks och teoretisk utbildning. Jag får bland annat lära mig vilka risker som finns och jag inser hur viktig rollen som kemist är. Här finns en potential. 

Varje kartong som öppnas är som lilla julafton och det är inte sällan som omklassningar behöver göras. Här finns också en spännande potential inser jag. Viktigt här är dock att tänka på arbetsmiljöriskerna, det jag såg idag gladde mig. 

 

Hur viktigt det är med teamwork! Ragn-Sells pekas ut som ledande.

Jag vill först tacka alla som bidragit till vårt arbete under veckan med att synliggöra Ragn-Sells flera olika lösningar på samhällsproblem. Ett stort TEAM arbete ligger bakom denna framgång.  Det var framtidens cirkulära lösningar som även är mycket av våra framtida affärsmöjligheter som var i fokus i veckan.

Vårt seminarium där vi lockade deltagare på högsta nivå var verkligen fullsatt och nyfikenheten var stor på vad cirkulär ekonomi är och vad Ragn-Sells möjligheter är. Vi har här ett stort kunskapsövertag. 

Via länken nedan kan ni själva ta del av seminariet i form av ett referat, se film om eventet och sedan även läsa Ragn-Sells ståndpunkt när det gäller EU:cirkulära ekonomipaket.

http://www.ragnsells.se/sv/Miljokunskap/Cirkuklar-ekonomi/