Hur viktigt det är med teamwork! Ragn-Sells pekas ut som ledande.

Jag vill först tacka alla som bidragit till vårt arbete under veckan med att synliggöra Ragn-Sells flera olika lösningar på samhällsproblem. Ett stort TEAM arbete ligger bakom denna framgång.  Det var framtidens cirkulära lösningar som även är mycket av våra framtida affärsmöjligheter som var i fokus i veckan.

Vårt seminarium där vi lockade deltagare på högsta nivå var verkligen fullsatt och nyfikenheten var stor på vad cirkulär ekonomi är och vad Ragn-Sells möjligheter är. Vi har här ett stort kunskapsövertag. 

Via länken nedan kan ni själva ta del av seminariet i form av ett referat, se film om eventet och sedan även läsa Ragn-Sells ståndpunkt när det gäller EU:cirkulära ekonomipaket.

http://www.ragnsells.se/sv/Miljokunskap/Cirkuklar-ekonomi/

Annonser